Ø. Prisskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-36

Fredningsnr.
39192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 25 x 10 m og 1-1,5 m høj. I den sydlige del en ned- gravning ca. 5 x 8 x 1 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3185/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal rekognoscering
Journal nr.: 9891
Langelands Museum
Langhøj på lille plateau, sandsynligvis langdysse plyndret for randsten. Der findes en del større sten i højfylden og i SV-enden et stort hul ca. 5 x 8 m, muligvis efter et plyndret kammer. Højen er orienteret NØ-Sv, 25 x 8 m, 1 m høj.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1390
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 25 x 10 m og 1 - 1,5 m høj. I den sydlige del en nedgravning ca. 5 x 8 x 1 m. I skov.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Plyndringshul i SV-ende, samt formodet fjernelse af randsten ikke daterbart. Anlægget først påvist i 1980. Beskadigelserne dog mindst 25-30 år gamle, at dømme ud fra bevoksning. Højning i ungskov af bøg og lærk. Udstrakt i NNØ/SSV. Nær S-lige ende et 4 x 8 m. stort, tværstillet plyndringshul, evt. fra fjernelse af et megalitkammer. Intet spor af randsten. På højoverfladen og i højens umiddelbare nærhed ses flere steder mere end hovedstore sten i skovbunden. Langdysserest. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er store bøge ca 30-40 år på hele fortidsmindet . Det vurderes at træerne er plantede .

Litteraturhenvisninger  (0)