Bjerreby Skov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-71

Fredningsnr.
421820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af dysse. Rund højning, 16 m i diameter, 0,3 m høj. Af kammeret ses tre væltede bæresten. Desuden enkelte randsten.
Undersøgelsehistorie

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal prøvegravning
Langelands Museum
Undersøgelse af anlægget, formentlig et forstyrret dyssekammer med bevaret del af randstenskæde. Udover sten fra kammer og rand fandtes en flintblok og skiveafslag.

1981 Anmeldelse fra privat
Langelands Museum
Formodet runddysse.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Rest af dyssekammer bestående af tre kammersten, hvoraf den sydligste har en tydelig frostsprængning. Stenene er omtrentligt placeret i en trekant med spidsen pegende mod vest. Ca. 2x2x3 meter. I en afstand af 10 meter fra kammercentrum, ses der randsten kl. 13, 14, 15, 16, 18, 19 og 21. Højden på fortidsmindet overstiger næppe 30 cm. Beliggende i ældre skov bestående af bøg (diameter på 20-40 cm) og længere mod syd af eg. Beliggende nordvest for mindre, fugtig lavning på let skrånende terræn.


Billeder

Fortidsminde set fra syd, i forgrunden randsten i baggrunden kammer
Kammer set fra syd
Fortidsminde set fra syd
Kammer set fra vest
Kammer set fra syd