Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-137

Fredningsnr.
081627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tegl, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (1939) Høj, 2 x 18 m. Gammel 6 m bred indgravning fra N mod højmidten. I højen har været teglovn. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,5 M. h., 22 M. br. Ind i Højen er fra N. ført et bredt Spor, der naar ud over Midten og i 4 M. Br. følger Bunden. Teglovn har været indbygget.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Gl. 6 m. br. Indgravning fra N. mod Højmidte. I Højen har været Teglovn, græsklædt i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50 ved ing. Lotz.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig græsklædt høj i kreaturindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)