Illebølle Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431818

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenlægning/Stensamling, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Dobbelt stenkreds, den ydre diameter 4 m, af 8 sten, den indre diameter 2,5 m, af 9 sten. På nordl. Rævebanke.
Undersøgelsehistorie  (12)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke, henholdsvis 12' - 20' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem. Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Stenkreds; den ydre Diam. 4 m, af 8 Sten; den indre Diam. 2 1/2 m, af 9 sten. På nordlige Rævebanke.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9661
Langelands Museum

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,3 x 4,8 x 4,0 m. Stenkreds sat af indtil 1,0 m. store sten. Ialt 12 sten tilsyneladende in situ udgør kredsen, inden i hvilken ses yderligere 7 sten, uden at der dog er tale om nogen "indre kreds" eller anden synlig struktur. Yderligere 2 store sten ligger tæt V for kredsen, samt 1 tilsvarende tæt Ø for denne. Største diameter i N/S. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1999 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Som beskrevet i 1982.

Litteraturhenvisninger  (0)