Illebølle Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nærmest cirkulær stenkreds, sat af ca. 0,5 m store sten, om- kring en lav jordhøjning. Diameter ca. 5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Græs

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nærmest cirkulær stenkreds, sat af ca. 0,5 m store sten, omkring en lav jordhøjning. Diameter ca. 5 m. I skov.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9661
Langelands Museum

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, 0,3 x 6,0 x 5,5 m., sat af ret små sten, hovedsagelig 0,5 m. store eller mindre. Omkranser svag jordhøjning. Kredsen kan følges hele vejen rundt. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Der sås ca. 25 små sten.

Litteraturhenvisninger  (0)