Illebølle Skov

Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431827

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stensætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Nærmest cirkulær stenkreds, sat af ca. 0,5 m store sten, om- kring en lav jordhøjning. Diameter ca. 5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Græs

1979 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nærmest cirkulær stenkreds, sat af ca. 0,5 m store sten, omkring en lav jordhøjning. Diameter ca. 5 m. I skov.

1979 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Langelands Museum

1979 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, 0,3 x 6,0 x 5,5 m., sat af ret små sten, hovedsagelig 0,5 m. store eller mindre. Omkranser svag jordhøjning. Kredsen kan følges hele vejen rundt. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Der sås ca. 25 små sten.


Billeder

Fortidsmindet set fra nord