Statene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-40

Fredningsnr.
43184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. I stubhave.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ½ x 10 m. I Stubhave.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,5 x 12,0 x 12,0 m., uden synlig fodkrans. Et recent gravet hul i højmidten er helt opfyldt med affald, hvoriblandt plasticbægre og kakkelovnsaske! Genbesigtiget dec. '82 med ejeren, der lovede at foretage retablering af højen, hvis eksistens han bedyrede ikke at have anet, da han nedgravede affald. Retablering aftalt fuldført senest 1.5.83. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)