Statene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-77

Fredningsnr.
43189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Udflydende høj, 0,5 x 12 m. I stubhave.
Undersøgelsehistorie

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Høj, ½ x 12 m. I Stubhave.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,5 x 10,0 x 10,0 m., uden synlige rester af fodkrans. En hule (ikke nedgravet) er bygget af kvas på selve højen og bør fjernes. Henkastet og afbrændt affald i skovbunden ca. 50 m. N for anlægget. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.