Gulstav Vesterskov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-63

Fredningsnr.
46182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: I Vestre Gulstav afd. 611. Dyssekammer orienteret NNV-SSØ bestående af 4 bæresten og 2 dæksten på lav højning, 10 m i diameter. Den nordlige dæksten måler 1,5 x 1,75 x 0,6 m og er væltet ned fra bære- stenene mod nord. Den sydlige dæksten måler 2 x 1,75 x 0,6 m, hviler på bærestenen i vest, medens bærestenen i øst er væltet. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 63-65] I Gulstav-Skovens vestre Del ligger i et tæt Buskads, et tilsyneladende aflangt med noget forstyrret Gravkammer [sb.64], hvoraf Krattets Tæthed umuliggjorde en nøjere Bestemmelse. En anden Dysse menes at ligge længere inde i Skoven, men kunde ikke findes i det tætte Krat. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 spredte Sten, tvivlsomt som Oldtidsminde. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sandsynligvis en forveksling med et andet anlæg. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9113
Langelands Museum

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2324
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssekammer orienteret NNV-SSØ bestående af 4 bæresten og 2 dæksten på lav højning, 10 m i diameter. Den nordlige dæksten måler 1,5 x 1,75 x 0,6 m og er væltet ned fra bærestenene mod nord. Den sydlige dæksten måler 2 x 1,75 x 0,6 m, hviler på bærestenen i vest medens bærestenen i øst er væltet. I skov.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5486/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På stedet hvor der blev afsat signatur i 1947 ses kun spredte sten (moræneaflejring). Nr. 63 genanvendt som betegnelse for en dysse i nærheden af den oprindelige afsætning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Identisk med fritekst. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)