Gl. Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-81

Fredningsnr.
401545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, ca. 9 m i diameter, ca. 1,5 m høj. Højen, der er bevokset med nyplantede nåletræer, ligger i Kohaven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1980 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj, ca. 9 m i Diameter, ca. 1,5 m høj.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3376/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. FFF, F.53-1509.

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2675
Fyns Stiftsmuseum

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj. I juletræsplantning med vanskeligt gennemtrængelig undervækst af brombær. Ikke forsøgt fotograferet eller målt. Afsat en smule for langt mod V (ligger tættere på skovkant i Ø), dog ikke sikkert. Afsætning rettes ikke. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)