Gl. Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-81

Fredningsnr.
401547

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, ca. 22 m i diameter, ca. 2 m høj. Højen, der er bevokset med nyplantede nåletræer, ligger i Kohaven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2675
Fyns Stiftsmuseum

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3376/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. FFF F.53-1509.

1980 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj, ca. 22 m i Diamter, ca. 2 m høj.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som 4015:45. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)