Lyngsaa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-135

Fredningsnr.
081628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (1939) Høj, 3,4 x 22 m. I top gammel sænkning. Siden mod SØ stejlt afgravet. Nu eftergroet. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart nord for foregaaende og ligesom denne paa flad Mark ligger en större Höi med noget uregelmæssig Overflade. I Midten er gravet et 7-8' dybt Hul; 65' Diam, 17' h.

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,4 M. h., 22 M. br. I Toppen en gammel mod Ø. skraanende Gravning med jævnede Kanter, 9-10 M. br., 1,5 M. d., med et Hul i Midten, 1/2 M. d. Randsten ses borttagne om Foden. Lynggroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3,40 x 22 m. I Top gl. Sænkning. Siden mod SØ. stejlt afgravet nu eftergroet, lyngklædt i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50 ved ing. Lotz.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lyng og græsklædt høj i ældre fyrretræsbevokdning.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)