Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-138

Fredningsnr.
081626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP (1939) Høj, 4 x 24 m. Fra SØ mod top 2 m bred, nu eftergroet gravning, der fører til bred sænkning i top mod Ø. Mindre gravninger ved fod mod S., V. og Ø. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret anselig Höi paa Toppen af en meget höi Bakke. c. 70' Diam 16' h.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4 M. h., 24 M. br. I Toppen en mod Ø. skraanende Afgravning, 5-6 M. br., 1/3 d. med dybere Huller og en dyb Udløber mod Sø. Større og mindre Gravninger i Fod og Side. Kan ikke fredlyses.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 24 m. Fra SØ. mod Top 2 m. bred nu eftergroet Gravning, der fører til bred Sænkning i Højtop mod Ø. Mindre Gravninger ved Fod mod S., V. og Ø., lyngklædt i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50 ved ing. Lotz.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i udyrket friareal.

Litteraturhenvisninger  (0)