Vemmenæs Skovmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-50

Fredningsnr.
421715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 m høj, diameter ca. 15 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1975 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1873
Fyns Stiftsmuseum

1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1873
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr, 41: Regelmæssig rund høj uden synlige sten beliggende på jævnt terræn i blandet løvskov.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2187/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævn rundhøj, 1-1,2 x 16-17 m. Gravhøj? Bevokset med træer i "urskov" (bør næppe fredes).

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-642
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1,5 m høj, diameter ca. 15 m. I skov.

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-642
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Regelmæssig høj, 1,2 x 16,0 x 16,0 m., i helt uplejet løvblandskov. Ingen synlige randsten. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976