Vemmenæs Skovmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-51

Fredningsnr.
421714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,8 m høj, diameter ca. 20 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1975 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1875
Fyns Stiftsmuseum

1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1875
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 39: Regelmæssig rund høj uden synlige sten beliggende i blandet skov, eg og ask. [...] Ca. 20 m ret øst for højen ses rester af en stenkreds bestående af 5 ret store sten på en meget svag højning. Højde ubestemmelig. Diameter af stenkreds: 5,5 m.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2187/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Regelmæssig, smuk, rund høj, 1,5-1,6 x 18-20 m. Bevokset med store træer i skov. Fredningsværdig (NB: Det bemærkes, at de i registranten (og sagen) nævnte sten øst for denne høj synes at være jordfaste og således næppe er et oldtidsminde).

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-640
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-640
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1,8 m høj, diameter ca. 20 m. I skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk, markant høj, 1,7 x 21,0 x 21,0 m., i blandet løvskov. helt uden for omdrift. Ingen synlige sten. Med centrum 20 m. Ø for højmidten en stenkreds på ganske svag højning, ca. 0,2 m. høj. Der ses 5 ret store sten. Med centrum yderligere 10 m. ØNØ for sidstnævntes midte endnu en stenkreds, 10 m. i diameter, med 6 synlige sten på 0,3 m. høj højning. Disse 2 stenkredse bør omfattes af fredningen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976