Tvedskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-52

Fredningsnr.
42179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 0,5 m høj, diameter ca. 12 m. Den nordlige højfod dækket af opkastet jord fra vejdige. I bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1975 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1975 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1876
Fyns Stiftsmuseum

1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1876
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 34: Lav, hvælvet høj beliggende på fladt terræn i bøgeskov. Ingen påviselige sten.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2184/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende, meget usikker høj, 0,5-0,6 x 11-13 m. Bevokset med træer (registreres som overpløjet).

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-639
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 0,5 m høj, diameter ca. 12 m. Den nordlige højfod dækket af opkastet jord fra vejdige. I bøgeskov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-639
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,5 x 12,0 x 11,0 m., i bøgehøjskov umiddelbart ud til sognevej, hvis anlæggelse muligvis har beskåret svagt (eller i hvert fald tildækket) den N-lige højfod. Spor af kørsel med skovbrugsmaskiner på højen. Store kvasmængder omkring højen. Aftale: Se 4217:1. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976