Degnehøiene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-139

Fredningsnr.
081623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/8 1877, godsejer Scavenius. Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Den nordligste af "Degnehøje", 4,6 x 26 m. Top affladet. Gammel, uregelmæssig gravning mod SV, indtil 4 m br. Fod afgravet mod N. Ved fod mod Ø og SØ 5 randsten, mod NV og V 2. Sti i S-side.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa det höieste Sted i det omtalte Bakkedrag findes de to fredede Höie, "Degnehöiene" kaldet. Den nordligste [sb. 139] er 15' h, c 75' i Diam, særdeles velbevaret; i den sydlige Side ere enkelte store Sten blottede. Paa Toppen er anbragt et Sømærke.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Degnehøje", 4,6 M. h., 26 M. br. Toppen noget affladet og uregelmæssig efter overfladiske Smaagravninger. Mod Sv. en gammel, uregelmæssig Lavning, indtil 4 M. br. Foden afgravet mod N. Ved Foden ses mod Ø. og Sø 5 Randsten, mod Nv. og V. 2; flere ses i ældre Tid at været borttagne. Sti i søndre Side. Fredlyst. Mærkesten mod V. "Degnehøjene" ligge imponerende højt og dominere Egnen milevidt (Jvf. Fotografi). At de ere bevarede skyldes alene Godsejer P. Scavenius til Vorgaard, der idet Øjeblik den ene Høj truedes med Forstyrrelser købte og fredlyste begge. Den ene Ejers Skøde er efterset og viste en meget udførlig Fremstilling af de ham paahvilende Forpligtelser i saa Henseende.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligste af "Degnehøje" fredl. 1877.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig velbeliggende høj i skovbryn.

Litteraturhenvisninger  (0)