Færgeodde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-53

Fredningsnr.
421817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, sydlige del af høj. Højresten er ca. 1 m høj og ca. 12 m i diameter. Den nordlige del sløjfet. I eng.
Undersøgelsehistorie  (9)
1975 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1871
Fyns Stiftsmuseum

1975 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 1871
Fyns Stiftsmuseum

1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1871
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 52: Regelmæssig rund høj uden synlige sten beliggende på engbund, tangeret af dige og ret dyb grøft.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2186/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav højning (hvis sydside er bevaret; nordsiden er borte og herover i ø-v går en dyb grøft. Muligt er det en rest af en gravhøj (registreret som overpløjet).

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-634
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-634
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den sydlige halvdel af en høj. Højresten er ca. 1 m høj og ca. 12 m i diameter. Den nordlige del sløjfet. I eng. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
S-lige rest af høj, 1,0 x 17,0 x 10,0 m., af ubestemmelig art. Gennemskæres Ø/V af markskel med afvandingsgrøft, N for hvilken ethvert spor af højen savnes. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976