Rukrogen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-46

Fredningsnr.
411756

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 0,85 m høj, diameter ca. 9-11 m. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1843
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 107: 44 m ret nord for høj nr. 43 [sb. 17] ligger en mindre, ligeledes noget uregelmæssig høj. Højen tangeres af skovvejen og er uden synlige stensætninger.

1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1843
Fyns Stiftsmuseum

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2188/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt nord for "Tvillingehøje" [sb. 17-18] en formentlig gravhøj, vestsiden er afskåret af en dyb grøft. Højen måler 0,5-0.8 x 12-14 m med stærkt ujævn overflade, bevokset med græs i skov (bør næppe fredes).

1978 Grøftegravning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-648
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-648
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 0,85 m høj, diameter ca. 9-11 m. Beplantet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj uden synlige sten. Måler 0,8 x 12,0 x 10,0 m. I V er et par meter afgravet ved anlæg af grøft langs skovvej. Stærkt tilgroet med hind- og brombær, samt med (selvsåede?) nåletræer. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976