Rukrogen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-47

Fredningsnr.
411757

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,2 m høj, diameter ca. 15 m. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1976 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1874
Fyns Stiftsmuseum

1976 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1874
Fyns Stiftsmuseum

1976 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1874
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 40: Ca. 160 m vest for Skyttehuset og umiddelbart ved den nu tilplantede mark "Skytteløkken" i Rukrogen ligger en pæn rund høj uden synlige stensætninger men med spor efter en nedgravning i toppen.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2188/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tydelig, jævnt hvælvet rundhøj, 1,3-1,5 x 14-16 m, velbevaret, tæt bevokset med graner i skov (fredningsværdig).

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-641
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-641
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 1,2 m høj, diameter ca. 15 m. Beplantet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilsyneladende velbevaret, regelmæssig høj uden synlige sten. Måler 0,9 x 14 x 14,0 m. Lille topkrater. I stormfaldsområde i nåleskov, mange vindfælder og kvas på og omkring højen. En rodvælter i N-lige højfod. Ved pleje ville højen fremtræde smukt i skoven. Ikke fotograferet, da brombærkrat og kvas gør den svær at skelne på foto. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976