Degnehøiene
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-140

Fredningsnr.
081624

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/8 1877, godsejer Scavenius Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Den sydligste af "Degnehøje", 4,6 x 30 m. Mod SV et større skred ca. 6 m l, 2 m br. 2/3 m dybt. I N-side en flad kløft.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den anden af "Degnehöiene", umiddelbart syd for den foregaaende [sb. 139] er c. 80' i Diam, 15' h. I Toppen har noget af Grønsværen været afskrællet og Vinden har her frembragt en flad Fordybning i Overfladen.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Degnehøje", 4,6 M. h., 30 M. br. Toppen er ca. 13 M. br., skraanende mod Ø., noget forblæst. Mod Sv et større Skred op ad Højsiden, ca. 6 M. l., 2 M. br. 2/3 M. d. I nordre Side en flad Kløft. Lynggroet. - Fredlyst. Mærkesten i Siden mod V. "Degnehøjene" ligge imponerende højt og dominere Egnen milevidt (Jvf. Fotografi). At de ere bevarede skyldes alene Godsejer P. Scavenius til Vorgaard, der idet Øjeblik den ene Høj truedes med Forstyrrelser købte og fredlyste begge. Den ene Ejers Skøde er efterset og viste en meget udførlig Fremstilling af de ham paahvilende Forpligtelser i saa Henseende.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydligste af "Degnehøje" fredl. 1877.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, velbeliggende høj i skovbryn.

Litteraturhenvisninger  (0)