Vornæs Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090507-48

Fredningsnr.
411746

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj (formodet røse) udfladet. Ca. 0,40 m høj, diameter ca. 10 m. I bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1883
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 16: Svag højning i bøgeskov med del af stenkreds på den vestlige side ud mod vejen (Søren Lolksvej). Ingen sten er synlige over jorden, men højen synes at være fuldstændig overdækket med sten under overfladen. De bevarede randsten er mindre sten tæt sammenstillede ca. 10 cm under nuværende jordoverflade.

1975 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1883
Fyns Stiftsmuseum

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2194/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt udfladet, lav høj, 0,5-0,6 x 13-16 m, tæt bevokset med graner, i skov (noget tvivlsom som gravhøj).

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-635
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-635
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, (formodet røse), udfladet. Ca. 0,40 m høj, diameter ca. 10 m. I bøgeskov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svag højning i bøgeskov. Måler 0,4 x 10,0 x 9,0 m. På V-siden ses rester af fodkrans i form af små, tætstillede sten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976