Vornæs Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090507-51

Fredningsnr.
42175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?
Fredningstekst

Høj, ca. 0,5 m høj, diameter ca. 10 . I bøgeskov.
Undersøgelsehistorie

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 17: Lav, regelmæssig rund høj, dog med tydelige spor efter stenplyndring, med 4 store sten bevaret (muligvis randsten), men ingen mærkbare stensætninger i selve højen. Beliggenhed på fladt terræn i bøgeskov.

1975 Beskadigelse/hærværk
Uspecificeret institution

1979 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 0,50 m høj, diameter ca. 10 m. I bøgeskov.

1979 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 0,5 x 11,0 x 11,0 m., med 4 synlige fodkranssten, jvf. opmålingsplan i "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger

Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976