Gammel Hestehauge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-60

Fredningsnr.
411765

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 4117-61, 4117-62, 4117-63, 4117-64, 4117-65 Høj, ca. 0,50 m høj, ca. 10-12 m i diameter. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1974 Planlagt byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1974 Dyrkning/land- og skovbrug
Fyns Stiftsmuseum

1974 Museal besigtigelse
Fyns Stiftsmuseum
Overpløjet høj, 0,5 m høj, diam. 10-12 m.

1974 Planlagt byggeri/anlæg
Fyns Stiftsmuseum
Planlagt byggeri for Dansk Specialarbejderforbund i Gammel Hestehave. Byggeriet ville komme til at berøre en række gravhøje i Gammel Hestehave og Halling Skov. Gravhøjene sb. 60-63 har ikke været registreret før.

1979 Museal besigtigelse
Svendborg Museum

1979 Planlagt byggeri/anlæg
Svendborg Museum
Planlagt udvidelse af SID-skole (lokalplan 86).

1979 Planlagt byggeri/anlæg
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, ca. 0,50 m høj, ca. 10-12 m i diameter. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, noget udpløjet høj. Måler 0,5 x 18,0 x 15,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer


Billeder

Foto, oversigt