Nyborg Bymur

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-73

Fredningsnr.
371834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Nyborg bygrunde, umatr. kanal "bm" Rosenbækken Ejer: der er flere (private) ejere Den middelalderlige bymur Nyborg middelalderlige bymur fremstår i terrænet både jorddækket og synlig. Den synlige del er en lodret mur sat af kampesten, som er 0,4 - 2,0 m høje. Den samlede længde er ca 110 m. Den fredede bymur ligger i skellet mellem den umatr. kanal "bm", kaldet "Rosenbækken" og matr.nr. 355, 359, 360, 363, 365, 376, 371, 372 og 833b alle af Nyborg bygrunde.
Undersøgelsehistorie

1983 Byggeri og anlæg
Nyborg og Omegns Museer

1983 Museal besigtigelse
Nyborg og Omegns Museer
Ved udgravning til understøbning fremkom massivt munkestensmurværk. En del var fjernet ved anlægsarbejdet, men tilbage stod rester af en ydermur, på hvis inderside var opmuret blændinger/nicher, øverst afsluttet med en fladbue. Muren stod direkte på undergrund, og det drejer sig formentlig om en nedgravet kælder.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den middelalderlige bymur. Nyborg middelalderlige bymur fremstår i terrænet både jorddækket og synlig. Den synlige del er en lodret mur sat af kampesten som er 0,4 - 2,0 m høj. Den samlede længde er ca. 110 m. Den fredede bymur ligger i skellet mellem den umatr. kanal "bm", kaldet "Rosenbækken" og matr.nr. 355, 359, 360, 363, 365, 367, 371, 372 og 833b alle af Nyborg bygrunde.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Middelalderlig mur. Der er adgang til muren fra Vester Voldgade. Området er nylig blevet saneret og dele af muren var tydeligvis blevet enten beskadiget eller fjernet. Der blev ikke foretaget en nærmere registrering, da sagen et stykke tid har ligget hos Kjeld Boch Vest, Fredningsstyrelsen, der har lovet at tage sig af sagen, iflg. samtale med ham d. 5.3.1985.

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.