Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-157

Fredningsnr.
091621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939 Høj, 2 x 16 m. I top gammel sænkning 5-6 m br. 1 m dyb. Gamle gravninger i siderne. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 36-39] 4 Höie, liggende i en Række fra S-N. De to störste i Midten ligge umiddelbart ved Siden af hinanden og ere 40-45' i Diam, 8-10' h. To mindre Höie, der findes tæt N og S for de foregaaende ere nu næsten helt ødelagte; begge ere afgravede til 3-4' Höide; i den nordligste er gravet et stort Hul lige til Bunden.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Faldt". En Høj, 2,0 M. h., 16 M. br. I Toppen en gammel Sænkning, 5-6 M. br., og i dens Midte en smal Gravning, der gaar til 1,2 M. under Toppen. Siderne stærkt afgravede. Lynggroet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. I Top gl. Sænkning 5-6 m. br., 1 m. dyb. Gl. Gravning i Siderne, lyngklædt.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende gravhøj i anseligt højgruppe.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)