Kajbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090617-91

Fredningsnr.
381819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Dysse 0,5 x 10 m med 4 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2547
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2547
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dysse 0,5 x 10,0 m med 4 randsten. I skov.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3380
Odense Bys Museer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssetomt? afd. 22, Østerskoven, i KAJBJERG SKOV. Bevokset med gamle fyrretræer. Beliggende ca. 20 m nord for MB nr. 3818:8 i skov. Består af en lav højning hvorpå ses enkelte formodede randsten, ca. 1/2 m høje over jordoverflade. Der står en sten placeret imod henholdsvis nord, syd, øst og vest. Undergrunden undersøgtes med stenspyd, og består af stenskærver. Højen bør fredes. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov. Af de tidligere beskrevne randsten ses tre. Den fjerde i vestsiden mangler. Derimod er der fremkommet tre nye sten, der ligger dybere i mulden end de øvrige. Der ses seks sten: tre mod nord, én mod øst, én mod syd og én mod sydvest. Mod syd ligger en enkelt sten inden for randstenskredsen. Syd og sydvest for fortidsmindet ligger flere sten med tilsvarende dimensioner som randstenene. De kan stamme fra fortidsmindet. Området og fortidsmindet er nyplantet med løvskov, bl.a. bøg. På og ved randen af fortidsmindet ses træstubbe.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)