Fenne nr. 54
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100112-87

Fredningsnr.
081239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Højning, som indeholder bopladsrester fra jernalderen. Den er i grundplan nærmest eliptisk, 75 m i øst-vest, 55 m i nord-syd, og højden er ca 0,5 m over omgivende terræn. I nordsiden ligger 7 m af den stenbyggede vejbane oven på højningen. I østsiden skærer den grøft, som løber mellem Fenne 53 og 54, igennem yderste del af højningen; kun den del af højningen, som ligger i Fenne 54 er omfattet af fredningen. Højningen græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 155/1981
Vendsyssel Historiske Museum
Opmåling af kulturlag langs østvæg af N-S gående grøft mellem fenne 52 og 53 samt boringer Ø-V fra overflade med karteringsbor.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4268/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4268/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1358
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fenne nr. 54. Højning, som indeholder bopladsrester fra jernalderen. Den er i grundplan nærmest elliptisk, 75 m øst-vest, 55 m nord-syd og højden er ca. 0,5 m over omgivende terræn. I nordsiden ligger 7 m af den stenbyggede vejbane oven på højningen. I østsiden skærer den grøft, som løber mellem fenne 53 og 54, igennem yderste del af højningen; kun den del af højningen, som ligger i fenne 54 er omfattet af fredningen. Højningen græsklædt. [Den omtalte stenbyggede vejbane = sb. 90].

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-1358
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højning efter bosættelse i St. Vildmose.

Litteraturhenvisninger  (0)