Fenne nr. 52
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100112-88

Fredningsnr.
081240

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds af 15 større sten, hvoraf 9 er væltede. Stenkredsen er 4 m i diameter og stenene har i oprejst stand været 0,5 - 1 m høje. Stenkredsen er anlagt på et bopladslag fra jernalderen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1981 Museal udgravning
Journal nr.: 155/1981
Vendsyssel Historiske Museum
Undersøgelse af rund til oval stersætning, ca. 3,5 m i ydre diameter. De fleste sten var væltede, men alt tydede på, at de oprindelig har stået oprejste. Den centrale del fremtrådte en del forstyrret. Der fandtes ikke nogen grav. Anlagt på kulturlag fra aælre romertid, sb 87.

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 155/1981
Vendsyssel Historiske Museum
Lille stenkreds af ca. 16 store, forholdsvis flade sten.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4268/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4268/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1358
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Fenne nr. 52. Cirkulær stenkreds af 15 større sten, hvoraf 9 er væltede. Stenkredsen er 4 m i diameter og stenene har i oprejst stand været 0,5 - 1 m høje. Stenkredsen er anlagt på et bopladslag fra jernalderen [sb. 87].

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-1358
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stensætning i St. Vildmose.

Litteraturhenvisninger  (0)