Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-169

Fredningsnr.
091630

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fæles kort for: 0916-30, 31, 32, 33, 34 Ejerlav: Sydlige del mellemste part Tingl.: 29/7 1897, gdr. Jens Nielsen. Diplom Afmærkn: MS 1904, Sv. Muller Høj, 2,5 x 22 m. Flad top. Fod mod SV beskadiget ved kar- toffelkule. Lynggroet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 54-60] 7 velbevarede mindre Höie, bevoxede med Lyng; enkelte have en flad Fordybning i Toppen. Lignende Nr. 53 ligge de paa den östlige Rand af Höidedraget.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,5 M. h., 22 M. br., flad i Top. Hele Toppen indsænket, indtil 2/3 M. dybt. Foden mod Sv. lidt beskadiget ved en Kartoffelkule. Fredlyst. Mærkesten ved Foden mod V. Lynggroet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Høj fredlyst 1897.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)