Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-179

Fredningsnr.
091611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Nordlige del - Mellemste del matr.nr. 53 Sydlige del - Mellemste del matr.nr. 61a Afmærkn.: MP (1939) Høj, 1,75 x 15 m. I midten et hul indtil 1,5 m dybt. Bevokset med fyrretræer mod N. S-siden lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 45-48] 4 velbevarede, runde Höie, bevoxede med Lyng. Störrelsen er omtrent ens, c 45-50' Diam, 8'10' h; paa de fleste er der mindre Fordybninger i Toppen.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 16 M. br. Fra N. til over Midten er ind i Højen ført en 2 M. br. Gravning, der vistnok har borttaget Centralgravetn.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 53] Nordlige Del af en Høj, 1,75 x 15 m. I Midten et Hul indtil 1,50 m. dybt, bevokset med Fyrretræer mod Nord. [matr. nr. 61a] Den sydllige Del af ovennævnte Høj. Den sydlige Del lyngklædt.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i eegskovsbevoksning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på markant morænekant i højgruppe.

Litteraturhenvisninger  (0)