Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-183

Fredningsnr.
09166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Østlige del- Mellemste del matr.nr. 61a Vestlige del - Mellemste del matr.nr. 61b Afmærkn.: MP (1939) Høj, 0,5 x 8 m. Gammel flad sænkning i top. Lyngklædt. V-siden med fyr.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestligste af en Del Höie, som ligger langs den sydlige Rand af Höidedraget strækker sig i en Linie fra Ø. til V. No. 44 er næsten slöifet, kun lidt af Randen er tilbage.

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj, 1/2 M. h., 8 M. br. Sænkning i Toppen; vistnok udgravet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. 61a] Den østligste Størstepart af 1 Høj, 0,50 x 8 m. Gl. flad Sænkning i Top, lyngklædt. [matr. 61b] Den vestlige Fjerdedel af ovennævnte Høj, bevokset med Fyr.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille uundseelig høj beliggende på markant morænelant i højgruppe.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, vegetationsløs høj i løvskov.

Litteraturhenvisninger  (0)