Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-185

Fredningsnr.
09161

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0916-1, 2 Tingl.: 11/1 1900 (Gdr. Christensen Nielsen) Diplom Afmærkn.: MS (1908, Skjoldborg) Høj, 3 x 20 m. Top let indsænket. Fra SV mod midten flad nedgravning 2 m bred, 2/3 m dyb. Herunder skal stå en sten- kiste. I fod mod SV en kartoffelkule. Fod afpløjet mod N.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 42-43] To större, fuldstændig bevarede Höie c 50' Diam 12' h.

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3,0 M. h., 20 M. br. Toppen let indsænket. Fra Sv. er ind i Højen til henimod Centret ført et nu fladt Spor, 2 M. br., 2/3 M. d. Herved siges at være paatruffet en svær Stenkiste, der atter blev tildækket med Jord. I Foden mod Sv. en Kartoffelkule; Foden afpløjet mod N. Fredlyst. (Afpløjningen overfor Ejeren paatalt; selve Højen er vel ikke berørt mere end det allerede ved Fredningen var sket, men den fortsatte Pløjning fremkalder Skred. Ejeren lovede at pløje mindre nær.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Høj fredlyst 1900.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj pågårdsplads.

Litteraturhenvisninger  (0)