Albæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-190

Fredningsnr.
09165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP 1939. Høj, 2 x 15-18 m. Store eftergroede gravninger mod NØ. Be- vokset med fyr og eg i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 2 M. h., oprindelig anseelig. Over Halvdelen mod Sø er skraat afgravet; mod Sø et Par Kartoffekuler.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15-18 m., større eftergroede Gravninger mod NØ., bevokset med Fyr og Eg i lille Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i lysåben bøgeskov ud mod ager i NV.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)