Fæbroen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-195

Fredningsnr.
091635

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1897, gdr. N.Kr. Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Høj, 4,4 x 28 m. Nederst på S-siden gravning 3,5 x 6 m ind- til 1 m dyb. Mod SØ en strimmel ca. 10 x 5 m br. Mod Ø flad afgravning. Fod mod V lidt beskadiget ved gammel og nyere 2 x 3 m br. 2/3 m dyb gravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Höi paa flad Mark, 75' Diam. 20' h. Toppen er flad; i den östlige Del er indgravet et Kartoffelhus.

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anseelig Høj, 4,4 M. h., 28 M. br. I søndre Side er der en kun forneden dybere Gravning, 3,5 x 6 M. br., indtil 1 M. dyb. Mod Sø er over ca. 10 M. en 5 M. bred Strimmel afgravet, med ret stejlt Brud. Mod Ø. en flad Afgravning; Foden mod V. lidt beskadiget ved en gammel, flad Gravning og en nyerer, 2 x 3 M. br., 2/3 M. dyb. Fredlyst; Mærkesten i søndre Side.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Høj fredlyst 1897.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig kratbevokset høj i ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)