Voersaa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-212

Fredningsnr.
091642

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 1,5 m høj og 10-12 m i diameter. En 1 meter bred rende gravet tilnærmelsesvis tværs igennem fra nord. Rodvælter i siden mod sydvest.
Undersøgelsehistorie  (6)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, ca. 1,3 M. h., afgravet fra V. og N. til henimod Midten, dog kun i ca. 3/4 M. Dybde. Resten har en Sænkning. Tre Randsten er blottede mod Nø.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 1,25 m. høj. Begrænsningen usikker. Tilgroede tildels ret dybe Gravninger i Overfladen. Centralgrav kan være urørt. Lyng- og græsklædt paa gl. Strandbrink. Bør udgraves.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højen er beliggende ret ud til en topografisk skrænt, der danner skel mellem littorina- og yoldia-fladerne. Tillige beliggende i en smal blandingsbevoksning med ager mod nord og vest. Svært definerbar afgrænsning men ca. 16 x 20 meter i dimension.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet, udflydende høj i smal træbevoksning.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2014-7.23.01-0430
Nordjyllands Historiske Museum
Lav, forgravet høj i mindre træbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)