Torderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-99

Fredningsnr.
121338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 15 m øst-vest, 10 m nord-syd og 1,5 m høj. Siderne stejle og i toppen spor af to gamle nedgravninger. På højens overflade ligger spredt adskillige større afsprængte stenstykker. I ager.
Undersøgelsehistorie

1981 Museal besigtigelse
Aalborg Historiske Museum

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i dyrket mark. Ejeren ønsker højen fjernet, hvorfor FFF anmodes om beslutning ang. højens fredning eller fjernelse.

1981 Dyrkning/land- og skovbrug
Aalborg Historiske Museum

1981 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 15 m øst-vest, 10 m nord-syd og 1,5 m høj. Siderne stejle og i toppen spor af to gamle nedgravninger. På højens overflade ligger spredt adskillige større afsprængte stenstykker. I ager.

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilgroet høj i ager.