Kirkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120102-29

Fredningsnr.
131277

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Mejls kirketomt Kirketomten består af et nærmest rektangulært areal, ca. 100 x 50-60 m, hvorpå den nedlagte Mejls kirke og kirke- gård har ligget. Det fredede areals udstrækning og place- ring fremgår af vedlagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (11)
1961 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
I Mjels skal der have ligget en kirke, hvis kirkegård ifølge Pontoppidan's Atlas endnu sporedes 1769. Overleveringen lader den senere være flyttet til Volsted eller lader dens materialer være indgået i Egholm slot i Skørping sogn.

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-961
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Kirketomten består af et nærmest rektangulært areal, ca. 100 x 50-60 m, hvorpå den nedlagte Mejls kirke og kirkegård har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af vedlagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-961
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1435
Aalborg Historiske Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.548/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 948/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Oppløjning af kvadre på kirketomt fra ældre middelalder.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3773
Aalborg Historiske Museum

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Aalborg Historiske Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mjels Ødekirke. Under terræn i dyrket mark.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 3, Ålborg Amt
1961