Stengran
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120107-13

Fredningsnr.
13151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj med Stenkiste. Højens diameter er ca. 12 meter, højden ca. 0,5 meter. I nord og syd ses 0,4 x 0,3 meter store rand- sten. I centrum en øst-vest orienteret stenkiste 4 x 2 m af 0,3 x 0,6 meter store stenblok. I kistens sydside ses 4 sten, i den nordlige 6, i vest 2 store stenblokke og øst 4. Kamme- ret er jordfyldt. Højen er delvis dækket af tørv, og fremtræ- der som en ikke fuldt 8 meter stor højning med en 30 cm høj pløjekant. Fredningsgrænsen danner en cirkel med 7 meter i radius regnet fra toppen af nævnte højning. Tinglyst tekst 2003: Høj med stenkiste. Højen er ca. 0,5 x 12 x 12 m. I nord og syd ses 0,4 x 0,3 m store randsten. I centrum en øst-vest orienteret stenkiste 4 x 2 m af 0,3 x 0,6 m store stenblok. I kistens sydside ses 4 sten, i den nordlige 6, i vest 2 store stenblokke og øst 4. Kammeret er jordfyldt. Højen er delvis dækket af tørv, og fremtræder som en ikke fuldt 8 m stor høj- ning med en 30 cm høj pløjekant. Fredningsgrænsen danner en cirkel med 7 m i radius regnet fra toppen af nævnte højning. Jfr. vedlagte kortbilag.
Undersøgelsehistorie  (11)
1942 Museal udgravning
Journal nr.: 1111
Aalborg Historiske Museum
En tørvedækket stengrav på mosens sandbund, nord for Møllesø. En svær stengrav som rummede 14 lerkar foruden et par offerkar ovenpå graven.

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4037/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Vildmose. Stenkiste, ældre romersk jernalder.

1983 Tørvegravning
Journal nr.: 1444
Aalborg Historiske Museum

1983 Museal udgravning
Journal nr.: 1444
Aalborg Historiske Museum
Udgravning af storstensgrav. Keramik daterer graven til æ.rom.jernalder. Desuden kunne der påvises bebyggelsesspor.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1444
Aalborg Historiske Museum

1996 Tinglysning
Journal nr.: SN 6111-0021
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med stenkiste. Højens diameter er ca. 12 meter, højden ca. 0,5 meter. I nord og syd ses 0,4 x 0,3 meter store randsten. I centrum en øst-vest orienteret stenkiste 4 x 2 meter af 0,3 x 0,6 meter store stenblok. I kistens sydside ses 4 sten, i den nordlige 6, i vest 2 store stenblokke og øst 4. Kammeret er jordfyldt. Højen er delvis dækket af tørv, og fremtræder som en ikke fuldt 8 meter stor højning med en 30 cm høj pløjekant.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 1444
Aalborg Historiske Museum
Der kunne påvises en høj med randstenskæde samt flere bebyggelsesspor omkring randstenene og især udenfor disse.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 1444
Aalborg Historiske Museum
Skov- og Naturstyrelsen og Aalborg Museum (ÅHM) er ikke helt enige om højens mål, men eftersom ÅHM´s landmåler har indmålt anlægget er det nok disse mål man skal regne med.

1996 Planlagt dyrkning
Journal nr.: P.3205/96
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, græsklædt høj i ager.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Riismøller,Peter
Vildmosearbejdet
1945