Hollandshus skovpart
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-130

Fredningsnr.
141256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 7 m i diameter 0,4 m høj. Ujævn top.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 130-31:] To smaa lave Höje med uregelmæssig Overflade; c. 35' i Diam. 6' h. [...] Höjene [sb.] 69-81, 86-87, 90-99, 127-143 ere fredede som liggende i Statsskov.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav høj, 1 x 9 m. Uregelmæssig overflade ved stødoptagning. Bøge i skov.

1950 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3008/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ny afsætning.

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)