Kodhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-120

Fredningsnr.
141275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest. 1,7 x 8 x 5 m. Stærkt afgravet i Ø- og V-siden. Større hul i top. Enkelte sten synlige.Græsklædt med en stor gran og noget løvtræ­opvækst.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj, 60' i Diam. 14' h; fuldstændig bevaret.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kodhøj" 3 x 18 m. Overfladen meget uregelmæssig af skred og gravninger, som i N og V blotter sten og lagdeling af fylden. Stærkt nedtrampet af kvæg. Græs i ager.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Divergens mellem højnavnene på 4 cm-kort og NM's gule lister: Ifølge 4 cm-kortet hedder sb.nr. 118 "Kodhøj", mens sb.nr. 120 hedder "Limovnen". Ifølge NM's gule lister er det omvendt.

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i parcel i græsningsareal, der ligger tæt på flere andre gravhøje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)