Nørreskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-126

Fredningsnr.
141267

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1412-67, 74, 78, 83. Høj, 1,25 x 10 m. I toppen en gravning med udkast mod S, i Ø en mindre gravning. Graner i ager.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, beplantet Höj.

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/4 x 10 m. I toppen en gravning med udkast mod Syd, i Øst en mindre gravning. Graner i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Let græsklædt høj med bevoksning af nåletræer på naturlig forhøjning i græsmark.Højen ligger tæt ved to andre høje.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Svært definerbar høj i lille nåletræsholm i udyrket mark.