Hollandshus skovpart

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-132

Fredningsnr.
141249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj. 1,7 x 28 x 8 m. Orienteret N-S. Enkelte randsten i N, 3 randsten i S, samt en sten på toppen mod S. Mindre afgravning i V-siden.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöj, 85' l. 27' br. 6' h; fuldstændig bevaret. [...] Höjene [sb.] 69-81, 86-87, 90-99, 127-143 ere fredede som liggende i Statsskov.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø-V, 1½ x 9 x 30 m. I Sydsiden 2 svære randsten synlige, i Nordsiden 2, i Østsiden 1. Bøge i skov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra NV
Oversigt set fra NØ
Infotavle ved fortidsmindet
Foto, oversigt