Hollandshus skovpart
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-138

Fredningsnr.
141245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj. 1,7 x 30 x 9 m. Orienteret ØSØ-VNV. Meget øde¬lagt, gravet helt igennem mod V, og dybe huller overalt. Stort hul i Ø-enden. En del sten synlige, særlig i V-del.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöj i Ø-V, 92' l. 15' br. 6' h; mod Ø en 7-8' l Indgravning; langs Randen en tæt Kreds af store Sten. [...] Höjene [sb.] 69-81, 86-87, 90-99, 127-143 ere fredede som liggende i Statsskov.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 9 x 30 m. Vestenden afskåret af dyb grav, i Østenden en afgravning. Toppen delt af 3 dybe huller. Bøge og enebær i ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)