Mosskovgård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-149

Fredningsnr.
151263

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 8 m i diameter, 0,5 m høj.
Undersøgelsehistorie

1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endvidere ere nedennævnte i Statsskove beliggende Mindesmærker [sb. 144-173] optagne paa Kortene i 1895 i Henhold Skovreguleringen Opmålinger i 1894.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 8 m. Flad bred top, hvori meget stor sten synlig, lidt afpløjet i Sydsiden og Nordsiden, ellers uskadt. På toppen meget stor gl. bøgetræ fredet. Løvtræer og græs i ager.

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra N
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S.
Foto, oversigt