Buderupholm Skovdistrikt/afd. 373
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-171

Fredningsnr.
1412169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds. 5 m i diameter, af 7 større sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endvidere ere nedennævnte i Statsskove beliggende Mindesmærker [sb. 144-173] optagne paa Kortene i 1895 i Henhold Skovreguleringen Opmålinger i 1894.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Skovkort.

1979 Museal rekognoscering
Aalborg Historiske Museum
Forkert afsætning, på stedet er eng [nummeret senere brugt til en forekomst i skoven nær den oprindelige afsætning].

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3014/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3008/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2082
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stenkreds, 5 m i diameter af 7 større sten. I skov.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-2082
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-2082
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)