Hollandshus skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-168

Fredningsnr.
141258

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 1,2 x 18 x 9 m. Orienteret ØSØ-VNV.
Undersøgelsehistorie  (6)
1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endvidere ere nedennævnte i Statsskove beliggende Mindesmærker [sb. 144-173] optagne paa Kortene i 1895 i Henhold Skovreguleringen Opmålinger i 1894.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1½ x 9 x 18 m. Store randsten synlige i SV og Ø. Uskadt. Graner i skov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)