Hollandshus skovpart
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-170

Fredningsnr.
141252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj. 1,2 x 16 x 7 m, orienteret Ø-V. Nogle sten synlige i siden mod vej.
Undersøgelsehistorie  (10)
1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endvidere ere nedennævnte i Statsskove beliggende Mindesmærker [sb. 144-173] optagne paa Kortene i 1895 i Henhold Skovreguleringen Opmålinger i 1894.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille langhøj, 1½ x 6 x 16 m. Flad fordybning i midten. Bøge i skov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3008/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ny afsætning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)