Hollandshus skovpart

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-170

Fredningsnr.
141252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj. 1,2 x 16 x 7 m, orienteret Ø-V. Nogle sten synlige i siden mod vej.
Undersøgelsehistorie

1895 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endvidere ere nedennævnte i Statsskove beliggende Mindesmærker [sb. 144-173] optagne paa Kortene i 1895 i Henhold Skovreguleringen Opmålinger i 1894.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille langhøj, 1½ x 6 x 16 m. Flad fordybning i midten. Bøge i skov.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Planlagt dyrkning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal rekognoscering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ny afsætning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra Ø
Foto, oversigt
Skitse, detalje