Hollandshus skovpart
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120310-219

Fredningsnr.
141260

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 14 m i diameter 2,3 m høj.
Undersøgelsehistorie  (10)
1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 13 m. Bred, flad afgravning i SØ-siden. Rævegrave i Sydsiden. Flade afgravninger i toppen. Graner i skov.

1950 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3008/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ny afsætning (trykt signatur).

1982 Planlagt dyrkning
Journal nr.: F53-2079
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)